Tuxton BPX-0203 2 oz Pipkin Ramekin - Ceramic, Porcelain White

The Ramekin & Sauce Cup by Tuxton: Ramekin/Cheese Pipkin, 2 oz., 2-1/2 dia. x 1-3/8H, round, microwave & dishwasher safe, oven proof, fully vitrified, lead-free, DuraTux?, Porcelain White.

KaTom