Dexter Russell ST12-5? 5 1/4" Lamb Skinner w/ Ergonomic Handle

The Butcher Knife by Dexter Russell: Phantom I & II 5 Lamb Skinner, stain - free, high - carbon steel blade, non - slip, textured, ergonomic handle.

KaTom